- 25% otrai precei. Izmanto atlaižu kodu: LELOSI25

Privātuma politika

Šīs privātuma politikas (turpmāk tekstā — politika) mērķis ir informēt LELOSI tīmekļa vietnes klientus un apmeklētājus (turpmāk tekstā — persona) par personas datu apstrādes mērķi, juridisko pamatu un tiesībām.

UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, Slovēnija (turpmāk tekstā — uzņēmums) ir starptautiskā zīmola LELOSI pārstāvis, tīmekļa vietnes www.mylelosi.lv īpašnieks un personas datu pārzinis.

Mēs cienām jūsu konfidencialitāti un vienmēr rūpīgi aizsargāsim jūsu datus.

Mēs analizējam jūsu personas datus saskaņā ar Eiropas un valsts tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā.

Personas datu sniegšana ir nepieciešama īpašos gadījumos, lai izpildītu līgumsaistības ar personu.

PERSONAS DATI
Uzņēmums saskaņā ar šajā politikā noteiktajiem mērķiem vāc šādus datus:
 • vārdu un uzvārdu,
 • piegādes/rēķina adresi,
 • uzņēmuma nosaukumu (juridiskai personai),
 • juridiskās personas nodokļu maksātāja numuru,
 • e-pasta adresi,
 • tālruņa numuru
Viens no veidiem, kā uzņēmums vāc jūsu personas datus, ir izmantojot sīkfailus. Vairāk par sīkfailiem varat izlasīt šeit.

DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN JURIDISKAIS PAMATS
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz personas piekrišanu, likumu, līgumu vai likumīgām interesēm.

Uzņēmums nenodos jūsu personisko informāciju neautorizētām trešajām pusēm.

Piekrītot personas datu apstrādei, jūs piekrītat, ka uzņēmums var izmantot iegūtos personas datus paraugu ņemšanas, aptauju un statistikas datu apstrādes nolūkos, lai noteiktu pakalpojumu izmantošanu, veiktu tirgus izpēti, informētu jūs par mūsu piedāvājumiem, jauniem produktiem, īpašām akcijām un izsūtītu jaunumus.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA UN DZĒŠANA
Uzņēmums glabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu mērķi, kādam personas dati ir savākti un tālāk apstrādāti.
Uzņēmums glabā datus, kas tiek apstrādāti uz tiesiska un līgumiska pamata, likumā noteikto laiku.
Uzņēmums glabā datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz personas piekrišanu, līdz brīdim, kad lietotājs atsauc šādu piekrišanu.

PERSONAS DATU LĪGUMISKA APSTRĀDE
Dažus ar personas datu apstrādi saistītus uzdevumus uzņēmums var uzticēt citiem līgumiskajiem apstrādātājiem. Līgumiskie apstrādātāji, kuriem uzņēmums pārsūta personas datus, ir:

 • grāmatvedības pakalpojumu,
 • datu apstrādes un analīzes pakalpojumu sniedzēji,
 • maksājumu sistēmu pakalpojumu sniedzēji (piemēram, Paypal, PayU, Klarna, Stripe u.c.),
 • tiešsaistes reklāmas risinājumu nodrošinātāji (piemēram, Google, Facebook, Instagram, Klaviyo, Mailchimp),
 • piegādes pakalpojumi (GLS, DHL, Slovēnijas Pasts)
Uzņēmums glabā personas datus līgumapstrādātāju serveros trešajās valstīs (ASV un Kanādā).

PERSONAS TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DATU APSTRĀDI
Personai ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī ir tiesības uz datu pārnesamību. Savu pieprasījumu varat sūtīt uz info@mylelosi.lv.
Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, taču piekrišanas atsaukšana neietekmē uz šo piekrišanu balstītas personas datu apstrādes likumību laikposmā pirms atsaukšanas.

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības inspektoru.

Persona ir atbildīga arī par savu personas datu aizsardzību, t.i., izmantojot savā ierīcē atbilstošu programmatūras aizsardzību (pretvīrusu).

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu datu apstrādi, jūs vienmēr varat sazināties ar mums pa e-pastu info@mylelosi.lv vai nosūtīt mums savus jautājumus uz adresi UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, Slovēnija.

IZMAIŅU PUBLICĒŠANA
Šī konfidencialitātes politika var tikt mainīta, grozīta vai atjaunināta jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma. Visas mūsu konfidencialitātes politikas izmaiņas tiks publicētas šajā vietnē.